WAQAF WHEELCHAIR FOR NEEDY (WW4N)

SUMBANGAN WAQAF ATAS TALIAN

(PAYPAL / KAD DEBIT / KAD KREDIT)

SUMBANGAN WAQAF MANUAL

NOTA  

Sumbangan Waqaf Wheelchair For Needy (WW4N) boleh disalurkan melalui pindahan ke akaun berikut:

 

PERSATUAN ALUMNI MPP UiTM MALAYSIA (PIMPIN)
Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)
121 7701 000 1443

FAQ WW4N

SUMBANGAN WW4N

  • facebook
  • instagram
  • twitter
  • youtube
  • generic-social-link

©2018 PIMPIN